Gratis workshop                 Gratis materiale                   PLP kursus                    Kontakt os                   FAQ
Bogforsiden-Gør det du er bedst til


Forsiden
       Om bogen
           Forfatterne
            Uddrag
           Anmeldelser
       Presse
Køb bogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ - Det bliver vi spurgt om, og sådan svarer vi

Er der en engelsk udgave af bogen?

Ja, der er en engelsk udgave. Den hedder "Do what you do best! - 4 steps to Personal Leadership with New NLP" og kan købes på Acuity World.

Hvad kan vi finde i Bind II?

Bind I omhandler New NLP™ paradigmet. Du vil blive præsenteret for det grundlæggende mindset og den overordnede 4-trins model, Personal Leadership Spiral™, som danner grundlaget for personlig ledelse med New NLP™. Bind II er den praktiske del af bogen, hvor vi fokuserer detaljeret på, hvordan du træner dig selv i at blive en excellent personlig leder med Personal Leadership Spiral™ og New NLP™. Vi gennemgår først de konkrete New NLP™-værktøjer, som sætter dig i stand til at lede dig selv og andre - i nævnte rækkefølge - og derefter bliver alle New NLP™-værktøjerne samt de grundlæggende ledelsesmodeller fra Bind I sat i spil på én gang med New NLP™-applikationerne.

Vi er en boghandel, og vi vil gerne sælge bogen. Hvad gør vi?

Du kan kontakte os på 44486969 eller info@acuityworld.com

Hvad er NLP™?

NLP™ blev oprindeligt udviklet i starten af 70’erne af to amerikanere fra vestkysten: Richard Bandler og John Grinder. Bandler var universitetsstuderende og Grinder var på det tidspunkt professor i lingvistik ved samme universitet. De var begge fascinerede af det, dygtige terapeu­ter gjorde, der gjorde en forskel. Specielt interesserede de sig for tre af datidens dygtigste terapeuter: Fritz Perls, udvikler af Gestaltterapien, Virginia Satir, kendt familieterapeut, og Milton H. Erickson, hypnoterapeut og psykiater.

Det, der kendetegnede de tre, var, at de var i stand til at løse problemer for folk – problemer som andre havde opgivet at løse. Så NLP™ var i sit udgangspunkt et udtræk og sammenkog af det, de tre gjorde, som virkede. Så i modsætning til den klassiske psykologi, der traditionelt har taget udgangspunkt i det patolo­giske/syge – i det, der ikke virker – valgte Bandler og Grinder at tage udgangspunkt i, hvad tre eminente terapeuter gjorde, som virkede. Og eftersom det, de tre terapeuter var rigtig gode til, var at løse folks problemer, så blev NLP™ en rigtig god problemløsningsmetodik.

Hvad er New NLP™?

Med New NLP™ stiller vi skarpt på et paradigmeskift. Vi tager et kvantespring, som starter der, hvor den traditionelle NLP slutter. New NLP tager udgangspunkt i det, der virker. New NLP™ handler nemlig ikke blot om at være i stand til at modellere de exceptionelle ledere og andre, når de er bedst. Vi tager dig ud på en meget længere rejse, hvor du også lærer at modellere dig selv og bliver bevidst om, hvem du er, når du er i den tilstand, hvor du er allerbedst.

Den logiske konsekvens af dette paradigmeskift bliver - som det vil fremgå i det følgende - at du kommer til at starte et nyt sted i forhold til dig selv, nemlig der, hvor det allerede fungerer for dig, frem for at du tager udgangspunkt i mangler, svagheder og problemer.

Hvad er Personal Leadership spiral™?

Personal Leadership Spiral™ er bygget op omkring New NLP™. Den dominerende og helt centrale ide er således at starte med det, der virker, i stedet for at starte med det, der ikke virker – problemet. Personal Leadership Spiral™ er endvidere en dynamisk og systemisk model, som både kan bruges til selvledelse (hvor det er dig selv, der er systemet) samt til ledelse af andre, enten enkeltpersoner eller grupper.

Personal Leadership Spiral™ består af fire distinkte trin, som griber ind i hinanden og spiller sammen på flere niveauer. Denne opbygning er baseret på Joseph Riggios salgsmodel, The Satisfaction Cycle®, som gennemgås i Bind II.

1. Present State+, (PS+). Find ud af, hvad det er, der allerede virker for systemet. Hvordan virker systemet, og hvem er systemet, når det virker?

2. Desired State++, (DS++). Find med udgangspunkt i PS+ ud af, hvad systemet gerne vil opnå – hvor det gerne vil hen. Hvordan ved systemet, at målet er nået?

3. Proces. Tag udgangspunkt i DS++ og find ud af, hvad der skal til for at bringe systemet derud.

4. Gør det! Hvad er det første skridt, der skal tages? Tag dette skridt med det samme!

Hvad betyder "Acuity"?

Ordet "acuity" er engelsk og betyder "skarphed i at opfatte og forstå". At have denne skarpsindighed til at opfatte og forstå er vigtig, men ikke i sig selv tilstrækkelig. Vi tror på, at de steder, hvor du lægger dit fokus, er de steder, hvor du opnår dine resultater. Det er vores opfattelse, at de forretninger, der udmærker sig mest, er dem, der er i stand til at fokusere denne skarphed i at opfatte og forstå i den rigtige retning, nemlig ved at fokusere på det, der virker, frem for det, der ikke virker.

Hvad er Acuity World?

Acuity World er en førende udbyder af træning og coaching for ledere inden for erhvervslivet. Vi retter os specielt mod ledere, salgs- og marketingfolk samt personer med andre professioner, der ønsker at opnå det absolut bedste både i deres professionelle liv og i deres private liv.

Den ultimative menneskelige kompetence opnås ved, at mennesker fokuserer på deres styrker og virkeliggør det potentiale, som de repræsenterer. Den ultimative kompetence inden for en forretningsenhed opstår som et kollektivt resultat af disse menneskelige kompetencer og opnås gennem effektiv kommunikation og stærke relationer mellem dygtige individuelle personer i en virksomhed.

Vores mission i Acuity World er at facilitere såvel personer som virksomheder i at opnå den ultimative dygtighed ved at tilbyde dem udviklingsprogrammer, kurser og coaching baseret på Personal Leadership Spiral™ og New NLP™.

Er der andre produkter eller tjeneste, som Acuity World tilbyder?

Ja. Acuity World tilbyder produkter, som bøger, cd´er, vcd´er, uddannelsesspil. Vi tilbyder også executive coaching og ledelsesuddannelse, som omfatter åbne kurser i vores uddannelsescenter og skræddersyede in-house kurser til virksomheder. Du kan besøge Acuity World lederuddannelser eller Acuity World NLP lederkurser.

Hvad er god coaching for os?

For os er god coaching det at kunne lede og guide et menneske (klient, medarbejder eller kunde) således, at han eller hun kan tage en fundamental beslutning om, hvad der er rigtigt for ham eller hende og derefter straks handle. Tale bliver til handling, når du er sammen med den gode coach. Først da er coaching effektiv og ikke blot et par timers god snak.

Hvordan kan jeg blive en coach hos Acuity World?

For at du som coach kan blive i stand til at arbejde effektivt, er du nødt til først blive i stand til at lede dig selv – både mentalt og fysisk – således, at du bliver i stand til at holde rummet for den, du coacher. Det er derfor, vi kalder vores program for Personal Leadership Program – PLP™. Du skal kunne lede dig selv, før du kan lede og coache andre.

For at kunne coache og lede på et niveau, der er så dybt, at det virker, er det nødvendigt at opbygge et helt sæt af færdigheder til blandt andet at aflæse og afkode kropslige signaler, at kunne forstå og bruge avancerede sprogmønstre og meget mere. Dette tager tid og øvelse at lære. Derfor tager det mindst halvandet år at blive coach hos Acuity World.

Kan jeg få en coaching med forfatteren Henrik Wenøe?

Ja. Du kan bestille coaching på vores Acuity World hjemmeside - Book en executive coach. Du kan også kontakt Henrik Wenøe direkte på henrik@acuityworld.com.